Glass Studio

فیزیک دهم
اندازه گیری
Click Here
فیزیک دهم
ویژگی های ماده و فشار
Click Here
فیزیک دهم
کار و انرژی
Click Here
فیزیک دهم
گرما
Click Here
فیزیک دهم
ترمودینامیک
Click Here
Previous
Next
فیزیک یازدهم
الکتریسیته ساکن
Click Here
فیزیک یازدهم
جریان مستقیم و مدار
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next
حرکت شناسی
فیزیک دوزادهم | فصل اول
مشاهده ویدئو
دینامیک و نیروها
فیزیک دوازدهم | فصلم دوم
مشاهده ویدئو
نوسان و موج
فیزیک دوازدهم | فصل سوم
مشاهده ویدئو
Previous
Next

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

فیلم های آموزشی

مرور سریع دروس | آموزشی ماندگار

کیفیت مهم است یا ....

با وجو سودجویان فضای آموزشی و مافیای کنکور ،پیدا کردن آموزشی با کیفیت به بزرگترین معضل دانش آموزان تبدیل شده . امروز با آموزش با کیفیت و استاندارد در وقت انرژی صرفه جویی کن
با کیفیت و با قدرت شروع کن

کتب صوتی

مرور سریع متن کتب درسی به کمک کتاب صوتی

گوش و در وقت صرفه جویی کن

هر سال پرسش هایی از متن کتاب درسی در آزمون های پایانی طرح و ارائه می شود . متاسفانه بیشتر دانش آموزان در مطالعه متن کتاب درسی تعلل می کنند و یا وقت کافی برای خواندن آن ندارند . اکنون مشکل شما با کتاب های صوتی دروس مختلف ، رفع خواهد شد .
کتاب گویا

قویت محاسبات ریاضی

کلینیک رفع اشکال پایه ای ریاضیات

This is the heading

Click Here